Pinnekjøtt from Pers kjøkken

with kohlrabi mash, onion sauce, and boiled almond potatoes